Zásady zpracování ochrany osobních údajů

Krásný den!
Jmenuji se Soňa Brenčíková Švecová a provozuji tento web.
Více o mně se dočtete v mém příběhu.

Z různých důvodů, mi svěřujete své osobní údaje. Možná jste mým "on-line" zákazníkem, možná se setkáváme při osobních konzultacích nebo při webinářích nebo možná si jen prozatím procházíte a pročítáte tyto moje webové stránky. Přečtěte si prosím, jak chráním vaše osobní údaje, a jaká práva máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Komu udělujete svůj souhlas?

Správcem vašich osobních údajů jsem já, Ing. Soňa Brenčíková Švecová, adresou Na Mokřině 273, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČ 7141 9098.

Provozuji webové stránky www.sonabrencikova.cz (původně www.sonasvecova.cz) a www.cestakpsimusrdci.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Jak mě můžete kontaktovat?

Jsem ráda, za jakýkoliv kontakt s vámi a tak, pokud se na mě budete chtít kdykoliv v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na mojí e-mailové adrese "sona@sonabrencikova.cz". Další možnosti, jak mě lehce kontaktovat najdete na stránkce KONTAKTY.

Prohlašuji:

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy, organizace webinářů
  Vaši e-mailovou adresu nezbytně potřebuji k poskytnutí přístupu k mým elektronickým produktům a službám a k zajištění organizace mých webinářů. Pokud si objednáte některý z mých elektronických produktů a služeb, potřebuji vaši e-mailovou adresu k účelu plnění smlouvy, abychom vám mohla vytvořit přístupy do členské sekce.
 • Vedení účetnictví
  Jste-li mými zákazníky, pokud si objednáte některý můj produkt či službu z mé nabídky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abychom vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci účetních a daňových dokladů.
 • Přímý marketing přes e-mail (newsletters)

  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, jaké stránky na mém webu navštívíte a na co klikáte a kdy na to klikáte v e-mailu, kdy e-maily nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu - zasílání a zobrazování obchodních sdělení.

  Pokud si objednáte některý z mých PDF souborů, MP3, video tréninků či webinářů (ať placených nebo zdarma), vnímám oprávněný zájem posílat vám e-maily/newslettery s tématikou pro pochopení chování psů a přístupu k nim, při využití moderních přístupů v jejich výchově a výcviku. Budu to dělat maximálně po dobu 5 let od objednání.

  Pokud zakoupíte některý z mých produktů či služeb jako váženému zákazníkovi vám budu newsletters s tématikou pro pochopení chování psů a přístupu k nim, při využití moderních přístupů v jejich výchově a výcviku, na základě oprávněného zájmu správce, zasílat po dobu 5 let od objednání.

  Pokud zatím nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od jeho udělení. V každém případě se můžete ze zasílání newsletterů kdykoliv odhlásit tlačítkem"odhlásit se", které najdete v patičce každého mého e-mailu.

 • Přímý marketing skrz Facebook reklamu

  Pokud si nepřejete moje reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování mých reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies mi neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se mi je nerozhodnete sami poskytnout.

 • Přímý marketing skrz FB messenger
  Pokud kontaktujete moji FB stránku skrze Messenger, požádám vás o souhlas se zasíláním zpráviček s tématikou úspěšné výchovy a výcviku majitelů psů a jejich psích miláčků. Pouze na základě uděleného souhlasu vám budu zasílat tyto zprávičky po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Od zasílání zpráviček se můžete kdykoliv odhlásit, stačí pokud na jakoukoliv zprávičku odepíšete slovo "stop" a další zprávičky vám na Messenger od nás chodit nebudou.
 • Pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • Fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy, osobní konzultace
  Pouze na základě vašeho souhlasu mohu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. 

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsme a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. 

Většinu zpracovatelských operací zvládám sama a nepotřebuji k nim 3. strany. 

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

 • provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci,
 • provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu,
 • Facebook, Google,
 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
 • poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
 • poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
 • partneři spolupracující s námi ve speciálních akcích pro klienty.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu "sona@sonabrencikova.cz".

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. 

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost 

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut) 

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 60 dní. 

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené účetní a daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení 

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. 

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Platnost

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE >> 

Aktuální verzi mých zásad zpracování osobních údajů najdete vždy na této webové stránce https://sonabrencikova.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr-aktualni/

Děkujeme vám za důvěru, kterou v nás máte!

Soňa Brenčíková Švecová a Džéťa

♥ Ona je na cestě k psímu srdci -
on je psí srdce ♥